Hội Thảo Trưởng Niên nhân “Trại Bách Hợp 2017”

Kính thưa Quý Trưởng,
Trưởng Niên chúng ta sắp có dịp gặp lại nhau trong kỳ trại Bách Hợp 2017 do các đơn vị miền Nam California đảm trách vào các ngày 17-18-19-20/8/2017 tại đất trại
The Irvin Ranch Outdoor Education Center
2 Irvine Park Road, Orange, CA 92869
Ngoài các chương trình vui chơi ca hát, lửa trại .. cùng nhau du ngoạn vùng Nam California;

Chúng ta cũng cần chuẩn bị cho đại hội Trưởng Niên tại Trại Thẳng Tiến 11 vào năm 2018 tại Virginia.
VP/HĐTN đề nghị cùng thảo luận về;
– Thể Lệ Bầu Cử Văn Phòng Trưởng VP/HĐTN
– Châm ngôn của Hướng Đạo Trưởng Niên
– … … …
Ước mong toàn thể quý trưởng niên dù không có cơ hội về tham dự trại Bách Hợp 2017 cũng xin đóng góp ý kiến, và xin gởi về email: hdtnvn1418@yahoo.com
thư tín: Lê văn Phước
2518 Pebblestone Dr. Garland, TX 75044
Kính mong quý Lý Trưởng, Gia Trưởng, Xóm Trưởng và trưởng Hồ Đăng vui lòng phổ biến rộng rãi….
TABTT Quý Trưởng,
VP/HĐTN
Lê văn Phước.