THÔNG BÁO THỨ NHÌ TRONG THÁNG SÁU 2017

TRẠI BÁCH HỢP 2017 –TRƯỞNG NIÊN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
– THÔNG BÁO THỨ NHÌ TRONG THÁNG SÁU 2017 –
Trong buổi họp chiều ngày Thứ Bảy 03 tháng 6 năm 2017, Ban Tổ Chức Trại Bách Hợp 2017 đã đồng ý thay đổi và bổ túc một số điều khoản sau:
1. Lệ Phí tham dự Trại:
a. $ 150.00 nếu đóng trước hay trong ngày 30 tháng sáu năm 2017
b. $ 175.00 nếu đóng sau ngày 30 tháng Sáu năm 2017
c. Nếu có lý do chính đáng và báo cho Ban Tổ Chức trước ngày 31 tháng Bảy, Trại Sinh có thể đươc hoàn trả Trại Phí khi đã ghi danh mà không thể tham dự.
2. Số Trại Sinh ghi tên tham dự Trại cho đến ngày 04 tháng 6 năm 2017:
a. Làng Bách Hợp Quảng Tế Nam Cali : 9 (đã ghi tên và đóng trại phí và sẽ có thêm nữa)
b. Gia Đình Bách Hợp Nam Cali : 21 (7 TN đã ghi tên và đóng trại phí, 14 TN đã nhận Phiếu Ghi Danh và sẽ đóng trại phí)
c. Làng Bách Hợp Dallas : 7 (đã ghi tên và đóng trại phí.
d. Làng Bách Hợp San Diego và Van Kiếp : 4 (đã ghi tên và sẽ đóng trại phí và sẽ có thêm nữa).
e. Làng Bách Hợp Houston : 8 (Lý Trưởng đã thông báo và sẽ gửi về BTC ngày 05 June 2017)
f. Hai Trưởng Niên gửi trực tiếp về Ban Tổ Chức.
Như vậy cho đến ngày 05 tháng Sáu năm 2017 đã có 51 trại sinh
ghi tên tham dự trại.
“ Rất mong Quý Trưởng Làng ( Lý trưởng, Xóm Trưởng, Gia Trưởng)
vui lòng vận động các Trưởng Niên trong đơn vị của mình ghi tên tham
dự trại càng đông càng vui, càng sớm càng tốt để giúp cho Ban Tổ
Chức Trại thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị các công tác tiền trại – Kỷ
Vật, Đưa đón, Ẩm thực, đất trại v. v…”.

3. Xin mỗi Đơn Vị (Làng, Xóm) về tham dự Trại chuẩn bị một hay hai màn trình diễn Văn Nghệ ( không dài quá 15 phút mỗi Đơn Vị) cho chương trình Văn Nghệ Sân Khấu đêm Thứ Sáu 18 tháng 8, 2017.

4. Các Trưởng Niên có ý định tổ chức Đêm Hội Ngộ cho đơn vị cũ của mình vào đêm Thứ Năm 17 tháng 8,xin báo trước cho Ban Tổ Chức
Để chuẩn bị địa diễm trong đất trại.