Thơ – Loài hoa lạ!

Loài hoa lạ!

Có một loài hoa nỡ bốn màu,
Xanh Vàng Đỏ Tím quyện vào nhau!
Rễ thân cành lá sum suê nụ
Hơn tám thập niên đẹp đậm đà…

Hoa nỡ càng ngày càng sắc hương
Thơm ngát trần gian tỏa bốn phương
Tên loài hoa ấy là “Hướng Đạo”
Từng cánh từng màu quyện nắng sương!

Sóc lanh lợi
Tháng 10-2015

Lễ Thượng Thọ & Gia Đình Bách Hợp

Ngày 7 tháng 7 năm 2013, tại Emrerald Bay Restaurant, Gia Đình Bách Hợp Nam California tổ chức lễ mừng Thượng Thọ các Trưởng và thành viên trên 80 tuổi. Hiện diện có HĐTƯ, Trưởng Vỏ Thành Nhân, Trưởng Đổ Phát Hai, Trưởng Lê Đức Phẩm, Trưởng Hồ Đăng, Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Trưởng Nguyễn Tammy. Trưởng Nguyễn Tư Nhân cùng các Trưởng Miền Tây Nam Hoa Kỳ. VP-HĐTrN có Trưởng Nguyễn Đình Tuấn và phu nhân; các Trưởng từ xa và đông nhất là các Trưởng thuộc Miền Nam Cali, San Jose…Đặc biệt có ban nhạc và các Trưởng và phụ huynh thuộc LĐ Chí Linh, đem cả ban nhạc và “ca sĩ” đến chung vui cùng anh chị em trong Gia Đình Bách Hợp!
Continue reading Lễ Thượng Thọ & Gia Đình Bách Hợp

Hướng đạo Việt Nam – 85 tuổi!

Hướng đạo Việt Nam – 85 tuổi!

Đàn anh Hướng Đạo Thế giới đã mừng Birthday 100 tuổi cách đây năm năm. Có nghĩa là chàng “khổng lồ” đàn anh của chúng ta, năm nay tròn 108 tuổi, tinh thần minh mẫn, thân thể tráng kiện; lúc nào cũng là một tấm gương sáng , đã và đang thực hiện giấc mơ và theo đúng phương pháp giáo dục “trẻ” cùa BP làm hướng chính la bàn!
Continue reading Hướng đạo Việt Nam – 85 tuổi!

GIA ĐÌNH BÁCH HỢP NAM CALI

Giữ chặc mối giây!

Tại Thư Viện Việt nam Toàn Cầu, thành phố Westminster, CA – lúc 2:00 chiều ngày 19 tháng 6 năm 2016 – Nhiệt độ bên ngoài là 104, bên trong không có máy lạnh – Tiếng hát của các Trưởng Gia Đình Bách Hợp hiện diện vẫn cất cao át cả … mồ hôi! Bắt đầu bằng bài hát Nguồn Thật và sau đó là một chương trình họp sôi nổi cho việc tham dự, ghi danh, tổ chức  ĐẠI HỘI TRƯỞNG tại Nam Cali vào hai ngày 2-3 tháng 7 năm 2016.

Continue reading GIA ĐÌNH BÁCH HỢP NAM CALI

CHUYỆN LỬA DẶM DƯỜNG

TRIẾT LÝ SỐNG HƯỚNG ĐẠO

 • Lời mở
 • Vũ Trụ Quan Hướng Đạo
 • Nhân Sinh Quan Hướng Đạo
 • Thành công Hướng Đạo
 • Hạnh phúc Hướng Đạo
 • Phương Châm hành động Hướng Đạo
 • Không do dự, chao đảo, chần chừ
 • Tự lực, Tự tin, Tự lập
 • Không bao giờ bỏ cuộc
 • Mục dích – Nguyên lý Hướng Đạo
 • Đạo đức Hướng Đạo
 • Giáo dục Hướng Đạo
 • Lời kết

Continue reading CHUYỆN LỬA DẶM DƯỜNG

MỪNG 35 TUỔI LIÊN ĐOÀN LAM SƠN!

Hướng Đạo Trưởng Niên Nam Cali hân hạnh được mời tham dự lễ “mừng tuổi” Liên Đoàn Lam Sơn Nam Cali, thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Gia Đình Bách Hợp Nam Cali, Làng Quảng Tế Nam Cali, Làng Bách Hợp San Diego đều cử đại diện đến cùng hát với các em trong ngày vui nầy! Sóc tui nhận thấy có Trưởng Võ Thành Nhân, Chủ Tịch HĐTU HĐVN từ Hoa Thịnh Đốn, Các Trưởng thuộc HĐTU, và Tr Võ Thiện Toàn, đáp ứng lời mời tham dự. Hầu hết các Liên Đoàn Trưởng của 12 Liên Đoàn HĐ Miền Tây Nam Hoa Kỳ đều có mặt.
Continue reading MỪNG 35 TUỔI LIÊN ĐOÀN LAM SƠN!